Ledelse i dag

Artikler om ledelse fra brancheorganisationen Lederne

Udgiver: Lederne
Kildetype: Primær/sekundær

Ledelseidag.dk har til formål at afspejle og formidle nye indsigter i personlig lederadfærd og bredere ledelsesprocesser, og hermed bidrage til professionel ledelsesudvikling.

Tidsskriftet er ophørt i 2020 og videreføres i en mere praksisorienteret kontekst og suppleret af podcasts på www.lederstof.dk

Ledelse idag-arkivet indeholder artikler fra 2005 - 2020

Læs det!
https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden