Hjælp til opgaven

Her på bibliotekets hjemmeside finder du hjælp til din informationssøgning, til at lave en markeds- eller virksomhedsanalyse eller tips til, hvordan du læser en akademisk artikel optimalt.

Strukturér og optimér din litteratur- og informationssøgning. Brug de bedste bibliotekarhacks!

Teori og empiri - to akademiske begreber som underviserne smider om sig, men hvad betyder de?

Få et ordforråd
Hvis du kun søger med de ord du lige har i hovedet her og nu, bliver din søgning ringe. Find flere ord for det samme begreb for at få flere vinkler på emnet. Hvordan gør du det? Se videoen!

Her er et par andre videoer, der kredser om samme emne:
- Hvad er en lærebog (vs en praktisk bog): Scolarly Books https://youtu.be/S3oGL4G_siw (McMaster Libraries)
- Hvordan bruger du en lærebog til at finde relaterede kilder (og dermed også et ordforråd)?
https://youtu.be/So8jAJdF26I (EAAA biblioteket)
- At bruge ordlisterne i EBSCO: https://youtu.be/K56OPY3sbJ8 (EBSCO)

Søgematrixen - hold styr på ordforrådet
Du har fået et stort ordforråd – men hvordan holder du styr på det og bruger det i dine søgninger? Se videoen!

Hvis du ikke kan lide Søgematrix som metode, så kan du vælge at bruge et mindmap som i denne video:
How to choose keywords https://youtu.be/BoujP8KoK7E (McMaster Libraries).
Videoen kommer også ind på hvad relevante søgeord er.

Vær kildekritisk 
Gør dig selv en tjeneste - se videoen og bliv meget bedre til at sortere i de kilder, du har fundet.

Her er endnu en video, der handler om det samme:
How to evaluate sources (the CRAAP test) https://youtu.be/_M1-aMCJHFg (McMaster Libraries)

Google - vores allerbedste bibliotekarhacks! (pdf)

Kvantificering

Videointroduktion (youtube) til kvantificering af segmenter og markeder

Kvantificering af produkter på det danske marked (youtube)
Kvantificering af produkter på det europæiske marked (pdf)
 • Oversigt over varekoder (Klassifikationssystemet PRODCOM, brug emnerne i overskrifterne til at folde det relevante hierarki ud)
 • Søgemaskinen hjælper dig med at finde de rette koder – den viser ALLE klassifikationssystemer, kik efter PRODCOM
Jeg kan ikke finde data – hvad gør jeg?

Vi har samlet dét som du skal være opmærksom på, når du har med kildehåndtering at gøre.

 • Plagiat
 • Kildekritik
 • Harvard-standarden
 • Zotero
 • Persondata

Plagiat

 • Hvad er plagiat og hvordan undgår du det?
  Se webtutorialen 'Stop plagiat' og lær at håndtere kilder korrekt. Du kan også tage en quiz.

Kildekritik

 • Når du skal finde de rigtige kilder, er det vigtigt at du husker at være kildekritisk. Følg de tre regler: 1) fagligt niveau: er kilden akademisk, praktisk eller under niveau? 2) hvem er afsenderen: Er det en privat person, en organisation eller virksomhed, eller måske en ekspert? 3) og hvad er motivationen: Er det videndeling eller er der nogen, der er ude på at sælge dig noget?
  "The CRAAP test"  (youtube) er god til at sortere de rigtige kilder til eller fra (Mc Master University Library).
  Find video+tekster på "Studieviden", Københavns Erhvervsakademi

Harvard-standarden

 • Den lokale guide (pdf) udarbejdet af bibliotekarerne på Sønderhøj.
  Indeholder basis-regelsættet om Harvard Anglia Ruskin-standarden og en case-samling af forskellige kilder registreret efter Harvard Anglia Ruskin-standarden (litteraturlisten og henvisninger).
  Derudover klarlægger vi hvad der kan lægges i bilagsafsnittet og hvordan du behandler bilagene.

Zotero

Persondata

Fokus ligger her på kilder til nøgletal, som I skal behandle og analysere som led i et projekt. Det er ikke markedsinformation, men makroøkonomiske nøgletal

FAQ:
Kilder til international økonomi (pdf)

Hvad kan en akademisk artikel 'gøre' for dig?

Akademiske artikler, videnskabelige artikler, forskningsartikler - kært barn har mange navne.
Akademiske artikler behandler emner på et fagligt højere niveau end avisartikler. Verden beskrives på baggrund af videnskabelig forskning og dataindsamling - fx. en undersøgelse af hvilke deleøkonomiske forretningsmodeller, der er bedst.

Forskningsobjektet bliver dermed undersøgt mere dybdegående, end hvis det blev undersøgt af et mediehus - og er en valid basis for din egen empiri (dit feltarbejde).

I denne video ser du forskellene på en akademisk titel og en medieartikel: https://youtu.be/Yv-e9ZvsbOA (McMaster Libraries)

Akademiske artikler er svære at læse - lær, hvordan du læser effektivt i videoen nederst på siden.

Hvor finder du akademiske artikler?

Akademiske artikler koster ofte penge at få fat i.
Erhvervsakademi Aarhus har købt licens til artikeldatabasen EBSCO Business Source Complete og linker til flere andre fagligt orienterede artikeldatabaser (find dem i menuen 'E-resurser') hvor du kan søge efter og downloade forskningsartikler.
Googles lillebror, Google Scholar, linker til materiale fra forlag og uddannelsesinstitutioner - fx. bøger, bachelorprojekter og akademiske artikler. Desværre er der ikke altid fri og fuld adgang til teksterne (det kan også forekomme i EBSCO og de andre specialdatabaser), og hvad gør man så?

 • Princippet 'Move Your Butt' er supereffektivt og hurtigt:
  Besøg ét af Aarhus Universitets biblioteker - Aarhus Uni har licens til alverdens databaser med akademiske artikler. Dem kan du også bruge hvis du flytter en arbejdsdag til én af AUs biblioteker.
 • Du kan være heldig at finde artikler, ved at kopiere titlen (husk at sætte titlen i ”citationstegn”) og søge i Google. Ikke Google Scholar, bare Google. Husk også at tjekke om der kan være adgang via Academia. Her er gratis adgang, hvis du bare laver en profil.
 • Der findes masser af gratis forskningsartikler, der er offentliggjort med en Open Access licens. Den absolut letteste måde at finde frem til en lovlig artikel i fuld tekst, er ved at installere browser-tilføjelsen 'Unpaywall': https://unpaywall.org/products/extension.
  Trykker du på en artikel - og ligger den tilgængeligt et sted - vises en åben grøn eller gul hængelås til højre i vinduet. Klik - og artiklen downloades. Kan Unpaywall ikke finde en åben artikel, er hængelåsen grå.

Hvordan læser du en akademisk artikel med størst udbytte?

At læse akademiske artikler er ikke samme metode som den, du bruger når du læser en lærebog - eller en roman, for den sags skyld. Lær hvordan du læser artikler effektivt i videoen herunder:
Video-tutorial
Eksempel på en annoteret akademisk artikel
(pdf)

Nu hvor de fysiske biblioteker er lukket, bliver du nødt til at finde dine teoritekster mv. i e-udgaver.
Læs vores guide til at finde gode (dvs valide) og gratis eller næsten gratis e-bøger. 

Valide bøger - hvad er det? 

Som altid skal du huske at have de kildekritiske briller på, også når du udvælger tekster fra bøger til din opgave. De tre kildekritiske evalueringsværktøjer er 

 • Afsender: hvem er afsenderen? En privatperson, en faglig eller akademisk organisation eller en virksomhed? Har afsenderen den nødvendige faglige baggrund? 
 • Fagligt niveau: Er kilden relevant for dit problem ift det faglige niveau? Er den: 
  - Praktisk (problemløsende eller erfaringsbaseret) 
  - Akademisk (tager udgangspunkt i anerkendte teorier, benytter forskningsbaserede metoder til indsamling af primær og sekundær empiri) 
 • Motivation: Hvad er formålet?  
  - Videndeling? 
  - Vil afsenderen sælge dig noget, der ikke nødvendigvis har relation med informationen? 

Det er vigtigt at du tager udgangspunkt i troværdige og valide tekster – derfor finder du herunder tips til steder, du kan finde e-bøger, gratis.
Kildekritikken skal du selv tage dig af!
 

Gode e-bogs-sites 

Google Books

Google Books er Googles specialsite for bøger. Nogle tekster er der fuld adgang til (open access-bøger), andre er der delvis adgang til - og andre igen ligger kun med en beskrivelse.
Har du fået anbefalet en lærebog, men kan lige nu og her ikke få fat i den, kan det være et forsøg værd at tjekke Google Books ud - måske er den bid information, du har brug for, frit tilgængeligt.
Husk at der ligger revl og krat på Google Books - vær kildekritisk!

Directory of Open Acces Books 

De fleste akademiske forlag har et udvalg af Open Access e-bøger. Du behøver ikke at lede på nettet efter denne type bøger - de er alle at finde via portalen ‘Directory of Open Access Books’.  
Find bøger enten ved en fritekstsøgning (‘Search’) eller afgræns ud fra titel-, emneords- eller forfatterliste (Browse’) 

CABI Open Access Books

CABI er et akademisk forlag, der specialiserer sig i dyre- og plantevidenskab samt turisme. Vi har en masse af deres kvalitetsbøger stående på biblioteket. CABI udgiver også nogle få af deres titler som open access.

E-bogslicenser på folkebiblioteker 

Via folkebibliotekernes hjemmesider har du adgang til et udvalg af e-resurser. Blandt licenserne er der også adgang til at låne fag- og skønlitterære e- og lydbøger. 
Bor man i Aarhus hedder menuen ’Netmedier’, i Horsens ’Det digitale bibliotek’, men det kan også hedde ’onlinebiblioteket’, ’e-biblioteket’ osv. 
Du får adgang til e-resurserne med dit folkebiblioteks-login. 

Et udvalg (ikke alle kommuner har de samme licenser så der kan være store forskelle): 

 • Books24/7 ITpro – IT-bøger 
 • E-reolenDanske fag- og skønlitterære e- og lydbøger. 
 • Ebook Central (flere varianter med generel eller akademisk indhold) 
 • Safari Tech Books – IT-bøger 
Open Access Tidsskrifter