Hvad er en akademisk artikel? Og hvad kan den gøre for dig?

Akademiske artikler, videnskabelige artikler, forskningsartikler - kært barn har mange navne. Bliv klogere på hvad en akademisk artikel er og hvordan den er forskellig fra en medieartikel.

Akademiske artikler behandler emner på et fagligt højere niveau end avisartikler.

Verden beskrives på baggrund af videnskabelig forskning og dataindsamling - fx en undersøgelse af hvilke deleøkonomiske forretningsmodeller, der er bedst.

Forskningsobjektet bliver dermed undersøgt mere dybdegående, end hvis det blev undersøgt af et mediehus - og er en valid basis for din egen empiri (dit feltarbejde). Få inspiration til dit feltarbejde under afsnittet informationssøgning.

Video: I videoen lærer du forskellene mellem en akademisk artikel og en medieartikel (videoen er fra McMaster Libraries)