Første og andenhåndskilder

I forbindelse med din informationssøgning, skal du benytte både første- og andenhåndskilder. Førstehåndskilderne er de originale kilder. Andenhåndskilderne beskriver, fortolker eller analyserer førstehåndskilderne. 

Video: Første og andenhåndskilder