Teori og empiri

Teori og empiri er to akademiske begreber som underviserne smider om sig, men hvad betyder de?

Empirien er det materiale som man indsamler og analyserer og som danner grundlaget for opgaven.

Teorien er det der lægges ned over empirien, for at gøre den forståelig og mulig at analysere. Se den korte video og få de to begreber forklaret.

Video: Lær om forskellen mellem teori og empiri

Teori er viden der er testet og verificeret af forskere. Empiri er en beskrivelse af, hvordan verden ser ud.