Få et ordforråd

Ordforrådet er fundamentet for informationssøgning

Hvis du kun søger med de ord du lige har i hovedet her og nu kan du meget nemt risikere at få nogle meget ensidige resultater. Find flere ord for det samme begreb for at få flere vinkler på emnet og flere faglige niveauer. Find synonymer og antonymer (ord der betyder det modsatte).

Almindelige ord giver letforståelige kilder, faglige jargon giver professionelle og faglige kilder – og akademiske begreber giver videnskabelige kilder.

Jo flere relevante ord, du kan bruge i din informationssøgning, jo flere forskellige tekster har du mulighed for at finde frem - indenfor flere faglige niveauer. Hvordan gør du det? Vi har udvalgt nogle videoer, der hjælper og giver dig tips til at udvide dit faglige ordforråd.

Video: 3 trin til hvordan du får et godt ordforråd

Hvad er en lærebog vs. en praktisk bog?

Du skal have hul på teorien til et specialemodul, hovedopgave, litteraturstudie. Men hvordan gør du? Se vores tips nedenunder. 

  • Du kan finde flere alternative ord i pensumbøger, fagbøger og faglige artikler og evt. akademiske artikler.
  • Slå op i indholdsfortegnelser og i de relevante afsnit i bøgerne og artiklerne og se hvilke fagudtryk forfatteren bruger dér.
  • Titler på fx akademiske artikler er meget sigende for det emne, artiklen går i dybden med og indeholder derfor også relevante ord.
  • Husk også at slå op i bøgers og artiklers litteraturlister – her finder du de kilder som forfatterne har brugt til at udarbejde bogen med.

VIDEO: Videnskabelige bøger (Scholarly books, af McMasters University)

Video: Find relaterede kilder via en lærebog

Hvordan bruger du en lærebog til at finde relaterede kilder (og dermed også et ordforråd)?

Video: Find ordlister i EBSCO

Databasen EBSCO har emneordslister, som også kan give dig ordforråd – som foruden at gøre dine søgninger i EBSCO mere præcise, også kan give dit ordforråd.