Landskab

Faglig viden om landskabsarkitektur

Udgiver. Danske Landskabsarkitekter & Akademisk Arkitektforening
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/Online
Udkommer: 8 gange årligt

Magasinet er for alle, der arbejder med eller har interesse for landskabsarkitektur - naturen, byrummet, de grønne områder, haverne og parkerne. Alle afarter af emnet landskabsarkitektur, læst og skrevet af bl.a. arkitekter, planlæggere, designere, forskere og kunstnere med en fælles fod i det grønne felt og fra de nordiske lande. Derfor findes artikler også på dansk, norsk og svensk.

Læs det!

  • Find det på bibliotekets hylde: Opstilling 71.9705
  • Læs det på tidsskriftets hjemmeside - NB: dog kun fra 2000
  • Find artikler via bibliotek.dk (➡️se en video om hvordan du gør) og find dem derefter på tidsskriftets hjemmeside. Eller bestil kopier af ældre artikler.