KomMagasinet

Formidling af forskning om fugle

Udgiver: Forbundet Kommunikation og Sprog
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/Online
Udkommer: 8 gange årligt

Kommagasinets journalister skriver om tendenser, der har betydning for alle, der arbejder med (eller har interesse for) sprog, kommunikation og markedsføring. Artiklerne tager udgangspunkt i såvel organisationers virke som medlemmers arbejdsliv.
Hvert magasin behandler et tema.

Læs det!

  • Find det på biblioteket: Opstilling 65.26
  • Find artikler på tidsskriftets hjemmeside. Der ligger artikler fra og med 2016.
  • Du kan lave mere præcise søgninger i Infomedia.