Gris

Fagbladet om griseproduktion

Udgiver: Landbrugsmedierne
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/online
Udkommer: 12 gange årligt

Fagmagasinet Gris holder landmanden opdateret med den nyeste viden og de nyeste produkter indenfor griseproduktion. Magasinets fokus ligger på alt fra foderblandinger og dyrevelfærd til økonomi og driftsledelse, hvilket gør magasinet til et uundværligt redskab for den professionelle danske griseproducent.
NB: Bladet hed førhen (>2022) 'Svin'.

Læs det!