DM Bio-magasinet

Fagmagasinet for de grønne fagligheder 

Udgiver: DM Bio
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/Online
Udkommer: 4 gange årligt

DM BIO er et fagligt fællesskab, der inspirerer til at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO blev oprindeligt skabt som et tæt samarbejde mellem de tre faglige organisationer DM (Danske Magistre), JA (Jordbrugsakademikerne) og DSL (Danske Skov og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører) - en bred vifte af grønne faglige interesser, som afspejles i magasinets artikler.

Læs det!