Dansk Charolais

Nyheder fra Danmarks Charolaisforening

Udgiver: Danmarks Charolaisforening
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: Kvartalsmæssigt

Dansk Charolais er medlemsmagasinet for Danmarks Charolaisforening. Hvert nummer bringer nyheder om events og avlsarbejde.

Læs det!