virk.dk

CVR, årsregnskaber, offentlig date

Udgiver: virk
Kildetype: Primær

CVR (Det Centrale VirksomhedsRegister) er statens register med oplysninger om alle danske virksomheder, som ejes af Erhvervsstyrelsen. Her kan du bl.a. finde årsregnskaber. Det er muligt, at afgrænse en navnesøgning med fx. region, status osv., men skal du lave en decideret segmentering (fx alle bryggerier i Danmark), skal du benytte 'Orbis' eller 'Proff' i stedet for.

Adgang: Det centrale virksomhedsregister - CVR

Datakatalog på Virk.data
Datakataloget kan give dig et overblik over offentlige, erhvervsrelevante data, så du let kan finde rådata, der kan anvendes i din forretning. Emnegrupperne er: transport & trafik, erhverv & industri, samfundsforhold, energi & miljø, sundhed & sikkerhed, kort & geodata, økonomi, landbrug, byggeri & ejendom.

Adgang: Datakatalog