Marketline Advantage

Markedsanalyse B2B/B2C

Udgiver: Informa Business
Kildetype: Primær/sekundær

Marketline Advantages har fokus på både B2C-/ B2B-markeder, dvs. både konsum- og industrimarkeder.

Find bl.a. følgende i Marketline Advantage:
* Branche- og markedsrapporter (inc. 'Porters Five Forces'-analyse) samt casestudier af brancher
* Virksomhedsanalyser (inc.' SWOT'-analyse) samt casestudier af virksomheder
* Landebeskrivelser (PEST- og risikoanalyser)
* Analyser af 180 større byer + et samhørende statistikmodul 'City statistics'
* Tværfaglige tematiske analyser

OBS: Marketline har deres egen metode til at harmonisere statistik, der indsamles både via feltarbejde og desk research. Data stemmer sjældent overens med primære statistikkilder.

Adgang:
Adgang fra skolens internet
Adgang fra eget internet

Hjælp:
* Find den relevante rapport
* Brug databasen 'City statistics'
* Adgang fra eget internet - troubleshooting