EBSCO Business Source Complete

Artikler om markedsføring, ledelse, miljøpåvirkning, pædagogik mm.

Udgiver: EBSCO
Kildetype: Både primære og sekundære kilder

Artikeldatabase med akademiske tidsskrifter og praksistidsskrifter.
Ebsco Business Source Complete er målrettet akademiske handelsuddannelser og erhvervslivet, og indeholder ca. 6200 tidsskrifter, hvoraf der er fuld adgang til artiklerne i de 3800 af dem.
Du finder fx 'Harvard Business Review', 'Marketing Research' og tusindvis af andre tidsskrifter om ledelse, markedsføring og økonomi.

I 'Greenfile' finder du information om alle aspekter af menneskets påvirkning af miljøet. Emner er fx global opvarmning, grøn arkitektur, forurening, bæredygtigt landbrug, vedvarende energikilder, genbrug og meget mere. Der er open access til ca. 4700 kilder.

Det er muligt at blive informeret hver gang et tidsskrift opdateres. Guide: At få besked (alerts) ved nyt nummer på tidsskrift etc. (pdf)

Adgang:
Adgang fra skolens internet
Adgang fra eget internet

Hjælp:
Søgevejledning [pdf]
Brug den avancerede søgefunktion (YouTube-video)
Søg via den kontrollerede emneordliste - se YouTube-video
Adgang fra eget internet - troubleshooting
Opsætning af EBSCO til 'alerts'