Google Scholar

Søg på internettet efter videnskabelige materialer

Udgiver: Google
Kildetype: Primær/sekundær

Google Scholar er et søgeværktøj til at finde videnskabelig litteratur. Man kan søge bl.a. søge i afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler, som er peer-reviewed (anmeldt) af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer.

Du har ikke altid gratis adgang til resultaterne. Hvis du rammer betalingsmuren når du prøver at åbne en artikel, så tjek om vores artikeldatabase EBSCO har artiklen i fuld tekst – eller bestil artiklen via artikelservicen videnskabeligeartikler.dk. Du finder link til begge resurser et sted på resurselisten.

Adgang:
http://scholar.google.dk/