FødevareWatch

Nyheder fra fødevareindustrien - produkt, forædling og detailhandel

Udgiver. Watch Medier
Kildetype: Primær/ Sekundær

FødevareWatch - erhvervsjournalistik om fødevare- og levnedsmiddelindustrien.
Vinklen omfatter hele sektoren - både produktion, forædling og detailhandel.

*Få det ugentlige nyhedsbrev*

Adgang:
Adgang fra skolens internet
Adgang fra eget internet

Hjælp:
Adgang fra eget internet - troubleshooting