Finans/Invest

Artikler om investering, finansiering og kapitalformidling

Udgiver: Finans/Invest
Kildetype: Primær/sekundær

Finans/Invest er et tidsskrift, der publicerer artikler om investering, finansiering og kapitalformidling samt den tilknyttede lovgivning. Finans/Invest bygger bro mellem teori og praksis. 
Tidsskriftets forfattere er enten forskere eller medarbejdere i den finansielle sektor med forskningsmæssige interesser.

Læs det!