Finans/Invest

Artikler om investering, finansiering og kapitalformidling

Udgiver: Finans/Invest
Kildetype: Primær/sekundær

Nyeste årgang er ikke indekseret i databasen
Du kan søge efter artikler, men ikke selv downloade. Kontakt biblioteket.
Biblioteket har abonnement på det fysiske tidsskrift; det er søgbart i biblioteksbasen.

Finans/Invest er et tidsskrift, der publicerer artikler om investering, finansiering og kapitalformidling samt den lovgivning, der knytter sig hertil.
Finans/Invest bygger bro mellem teori og praksis.
Læserne præsenteres i tidsskriftet for den nyeste viden på det finansielle område.

Tidsskriftets forfattere er typisk enten forskere fra universiteter og handelshøjskoler med interesse for erhvervslivets vilkår eller medarbejdere i den finansielle sektor med forskningsmæssige interesser.

SØGETIPS:

  • Skriv kun ét søgeord i søgefeltet. Flere ord opfattes som en frase.
  • Det er ikke muligt at søge med åbne endelser - prøv derfor både at søge på 'livsforsikring', 'livsforsikringer' osv. - eller benyt emnehierarkiet i den venstre menu.
  • Der søges kun i resuméet - ikke i den fulde tekst

Adgang: http://www.finansinvest.dk/artikelbasen/