EcoTech

Nyheder om biodiversitet og økosystemer

Udgiver. Teknologiens Mediehus
Kildetype: Primær/ Sekundær

EcoTech er rettet mod offentlige myndigheder og virksomheder, der beskæftiger sig med biodiversitet. 

Vi skriver om udfordringer i rammevilkårene, cases på spændende løsninger til at stoppe biodiversitetskrisen, hvad enten det er ødelæggelse af levesteder, nye, innovative måder at inkorporere biodiversitet i byggeprojekter, konsekvens af klimaforandringer, forurening med pesticider og gødning og den nyeste forskning, der bidrager til at vende tabet af biodiversitet.

Fokus:

Hvordan skal vi planlægge driften med et langt perspektiv, så naturen får de bedste betingelser?
Hvordan skriver vi komplekse målsætninger om fx biodiversitet ind i kvalitetsbeskrivelser og udbud?
Findes der løsning eller teknologi, i Danmark eller udlandet, der kan løfte det her problem?

*Få det ugentlige nyhedsbrev*

Læs det!

Hjælp:
Adgang fra eget internet - troubleshooting