Videntjenesten

Skov & Landskab

Udgiver: Skov og Landskab (Centret er et forpligtende samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet).
Kildetype: Primær

Videntjenesten producerer fire serier, der hvert dækker sit fagområde:

  • Park og Landskab
  • Planlægning og Friluftsliv
  • Pyntegrønt
  • Skov og Natur

Forskningsresultaterne præsenteres først og fremmest i korte Videnblade – men du kan også finde uddybende rapporter. Der er naturligvis også adgang til det store videnblade-arkiv.

Adgang til videntjenesten