Ugeskrift for retsvæsen

Jura: Domssamling

Udgiver: Karnov
Kildetype: Primær

Database med et stort udsnit af danske domme samt faglige artikler fra de seneste 50 år.

Adgang: