SurveyXact

SurveyXact - værktøj til spørgeskemaundersøgelser

Udgiver: SurveyXact
Kildetype: Værktøj

Software til udformning og udsendelse af spørgeskemaundersøgelser.
Husk, at du skal overholde Købeloven og følge almindelig god skik for udsendelse af mail.
Du må ikke sende undersøgelser via din mail fra Erhvervsakademi Aarhus, eller benytte akademiets adresseliste i Outlook til masseudsendelse.

Feltarbejde, persondata & samtykke

Du må ikke bare smide et survey ud på nettet og skovle personoplysninger ind.
Download erhvervsakademiets vejledning i at håndtere mere eller mindre personfølsomt materiale, herunder det at opnå samtykke fra de mennesker, der har deltaget i dit feltarbejde: Sådan håndterer du persondata i dine projekter (pdf)

Adgang: SurveyXact