Survey Exact

Survey Exact - værktøj til spørgeskemaundersøgelser

Udgiver: SurveyXact
Kildetype: Værktøj

Software til udformning og udsendelse af spørgeskemaundersøgelser.
Husk, at du skal overholde Købeloven og følge almindelig god skik for udsendelse af mail.
Du må ikke sende undersøgelser via din mail fra Erhvervsakademi Aarhus, eller benytte akademiets adresseliste i Outlook til masseudsendelse.

Adgang: Survey Exact

Hjælp til WAYF og til Survey Exact: