OECD iLibrary

Publikationer om økonomisk udvikling

Udgiver: OECD
Kildetype: Primær

'Organization for Economic Cooperation and Development' er en organisation, der arbejder for at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og stigende levestandard i medlemslandene. Ved at analysere og sammenligne tilgængelige data og makroøkonomiske tendenser estimerer og fremskriver de den fremtidige udvikling og understøtter hermed medlems- og ikke-medlemslandes politiske beslutninger.

Via portalen OECD iLibrary har du adgang til alle publikationer. De er uvurderlige, når du skal lave en økonomisk landeanalyse hvad enten det drejer sig om makroøkonomiske nøgletal eller analyser af uddannelse, arbejdsmarkedet, pension, landbrugsudvikling osv.

Adgang:
Fra skolens internet
Fra eget internet

Hjælp: