LandbrugsInfo

LandbrugsInfo er Danmarks største landbrugsfaglige videndatabase

Udgiver: Seges
Kildetype: Primær

Sitet opdateres dagligt med den nyeste viden i form af forsøgsresultater, analyser, prognoser og faglige vurderinger.
Viden er opdelt i følgende emner: Fjerkræ, grise, heste, kvæg, øvrige dyr, planter, natur + vandmiljø, økologi, jura og økonomi.

Kun studerende + personale fra landbrugslinjerne på Jordbrugsteknolog har adgang til sitet.
Andre studerende kan bede bibliotekaren om et print.

Adgang: https://www.landbrugsinfo.dk/