Karnov

Gældende lovgivning med kommentarer

Udgiver: Karnov Group
Kildetype: Primær

Indeholder de væsentligste danske love mv. i fuld tekst med kommentarer, inklusiv Karnov noter. Indeholder gældende love og historiske fra 1993-, bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer.

Adgang:
KUN adgang fra skolens internet: https://pro.karnovgroup.dk/areas/karnov