Directory of Open Access Journals

"Gratis" videnskabelige artikler

Udgiver: DOAJ
Kildetype: Primær kilde

Her kan du finde videnskabelige open access tidsskrifter og artikler fra hele verden. Emnerne dækker de fleste af Erhvervsakademi Aarhus' fagområder.

Det er muligt at søge meget specifikt i et emnehierarki.

Adgang: https://doaj.org/

Hjælp: Video-tutorial til søgning (inklusiv introduktion til, hvad Open Access er)