DCA

Nationalt center for fødevarer og jordbrug, Aarhus Universitet

Udgiver: Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
Kildetype: Primær

DCA leverer forskningsbaseret rådgivning inden for planteproduktion, husdyrproduktion og fødevarekvalitet og forbrugeradfærd. Herudover fungerer DCA som en samlende ramme for tværgående aktiviteter på jordbrugs- og fødevareområdet. Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet udgiver publikationer indenfor emneområderne:

  • Havebrug
  • Husdyrbrug
  • Markbrug

Serierne indeholder forskningsresultater og forsøgsopgørelser rettet mod danske forhold.
Indtil 2011 var publikationerne opdelt i 'Grøn viden' og 'DJF Rapporter' - nu udgives de samlet under navnet 'DCA Publikationer' (Danish Centre for Food and Agriculture).

Adgang:
Søg i alle DCAs publikationer: http://web.agrsci.dk/djfpublikation/default.htm
Historiske publikationer: http://dca.au.dk/publikationer/historiske/