AGROVOC

Naturvidenskabelig emneordsliste

AGROVOC er en ordliste, der bl.a. dækker følgende områder: fødevarer, ernæring, landbrug, skovbrug, fiskeri, videnskabelige og fælles navne på dyr og planter, miljø, biologi, plante dyrkningsteknikker. Det er udgivet af FAO (De Forenede Nationers Fødevare og Landbrugsorganisation) og redigeret af en ekspertgruppe.

Oversat til 33 forskellige sprog og du har mulighed for at se synonymer og relaterede termer.
Perfekt til at hjælpe med informationssøgningen!

Adgang:
http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search