Kvantificering af danske og europæiske produkter

Når du ikke kan finde data på dit produkt, bliver du nødt til at beregne markedets størrelse  - dvs. kvantificere.

Start med at se vores video om, hvilke tabeller fra Statistikbanken, du skal bruge.

Video: Lær hvordan du beregner markedsforsyningen eller markedets størrelse

Find dine varekoder i en oversigt og/eller i søgemaskinen:

  • Hierarkisk oversigt over varekoder (Det kombinerede nomenklatur, tryk på ”koder og kategorier” for at folde listen ud)
  • Danmarks Statistiks KN søgemaskine til varekoder: Søg på varekoder vha beskrivelse og officiel tekst (slå begge muligheder til)
  • Tip: Jeg plejer at åbne både oversigt og søgemaskine for at være sikker på at finde netop den eller de varekoder, der dækker mit produkt

Kvantificering af produkter på det europæiske marked

  • Oversigt over varekoder (Klassifikationssystemet PRODCOM, brug emnerne i overskrifterne til at folde det relevante hierarki ud)
  • Søgemaskinen hjælper dig med at finde de rette koder – den viser ALLE klassifikationssystemer, kik efter PRODCOM