Tidsskrift for Praktisk Økologi

Tidsskrift om økologisk køkkenhave og selvforsyning

Udgiver: Landsforeningen Praktisk Økologi
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/Online
Udkommer: 6 gange årligt

Tidsskriftet fokuserer på at formidle viden - praksisnær og forskningsbaseret - om det at bedrive økologisk havebrug, hvordan du kan blive selvforsynende og indrette en have med plads til naturen.

Du kan fx finde viden om:

 • Den økologiske køkkenhave
 • Den giftfri prydhave
 • Den vilde have
 • Biodiversitet og naturpleje
 • Frøsamling
 • Kompost
 • Dyrkningsmetoder i samspil med naturen
 • Husdyrhold
 • Frugttræer og bær
 • Forråd og selvforsyning
 • Indretning af haven
 • Spændende haver fra nær og fjern

Læs det!