Tidsskrift for Arbejdsliv

Forskning om arbejdsliv og arbejdsmiljø

Udgiver: Werchs
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/Online
Udkommer: 4 gange årligt

Tidsskriftet er et primært dansksproget, internationalt, peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, og har som formål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere.
Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.

Læs det!