park & anlegg

Det norske fagblad om om planlægning, anlæg og drift af grønne områder

Udgiver. Norsk Gartnerforbund
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/Online
Udkommer: Hver måned

Bladets journalister skriver om alt hvad der rører sig indenfor sektoren i en blanding af reportager, interview og fagartikler.
Målgruppen er de professionelle der arbejder inden for området, bl.a. anlægsgartnere, landskabsarkitekter, stadsgartnere og træplejere (arborister).

park & anlegg behandler stort set de samme emner som Grønt Miljø.

Læs det!

  • Find det på bibliotekets hylde: Opstilling 63.51
  • Søg artikler på tidsskriftets hjemmeside: Via 'Tema'-menuen, via søgefunktionen (NB: på norsk) eller ved hjælp af indholdsfortegnelsen for nummer 1-22 (2002-2023).
  • Find herefter det rette nummer på biblioteket for at læse hele artiklen.