Mark

Fagbladet om planteproduktion

Udgiver: Landbrugsmedierne
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/online
Udkommer: 12 gange årligt

Fagmagasinet Mark holder den danske landmand opdateret om, hvad der sker indenfor planteavl. Der bliver sat fokus på gødning, ny lovgivning, økonomi og forskning, samt hvilken betydning alle disse ting har for den seriøse landmand. Magasinet indeholder altid reportager fra forskellige planteavlere primært i Danmark, men også fra udlandet, og hvordan de driver deres bedrift. Her bliver landmanden opdateres med andres frem- og tilbagegang på alle fronter indenfor planteavl.

Læs det!