Siden er en del af Erhvervsakademi Aarhus

Mandag Morgen

Ugentlige analyser og ny viden om samfundet

Udbyder: Mandag Morgen
Kildetype: Primær

Tænketanken Mandag Morgen har i mere end 25 år præget samfundsudviklingen med dagsordenskabende og politisk uafhængige analyser, events og løsninger, som hjælper beslutningstagere og borgere med at forstå og finde svar på de udfordringer, vores samfund står overfor.Tænketanken arbejder indenfor 9 vidensfelter, de definerer således:

  • Teknologisk innovation og digital ansvarlighed
  • Børn og unge former fremtiden
  • Sunde og værdige liv
  • En grøn og bæredygtig fremtid
  • Et stærkere demokrati for alle
  • Kompetencer i et arbejdsmarked i hastig forandring
  • Fra kanten til fællesskabet
  • Mere borger - mindre system
  • Ledelse til nye tider

Samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder i Norden, som bidrager til udviklingen af vores samfund. 

Læs det!