Kognition & Pædagogik

Fagtidsskrift om pædagogisk-psykologisk forskning 

Udgiver. Dansk Psykologisk Forlag
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: 4 gange årligt

Artiklerne bidrager til kvalificering af praksis og vil inspirere til debat om udvikling af det gode læringsmiljø. Tidsskriftet præsenterer den nyeste viden inden for emner som:

  • Læring og kreativitet
  • Hjerne, psyke og eksistens
  • Intelligens og kompetenceudvikling
  • Generel pædagogik og specialpædagogik
  • Videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser

Læs det!