Kødkvæg

Fagbladet om kødkvæg

Udgiver: Landbrugsmedierne
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/online
Udkommer: 6 gange årligt

I Kødkvæg bliver der både sat fokus på de kødkvægsproducenter, der klarer sig godt, men også de som kæmper med forskellige problemer, og hvordan de på bedste vis overkommer disse. Derudover bliver der skrevet om den nyeste medicin, hvad der sker indenfor foder til både kvæg og kalve, hvordan sengebåsene bedst kan indrettes samt meget mere. På denne måde holder fagmagasinet den seriøst kødkvægsavler opdateret på, hvad der sker af nyheder indenfor området. 

Læs det!

  • Find det på biblioteket: Opstilling 63.62