Kaskelot

Aktuel viden om biologi

Udgiver: Biologiforbundet
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: 5 gange årligt

Kaskelot udsendes til medlemmer af Biologiforbundet. Hvert nummer indeholder aktuelle, biologifaglige artikler samt didaktiske artikler og undervisningsmateriale. Kaskelot henvender sig primært til biologilærere, og andre med interesse i biologifaget og biologi. Fagstoffet formidles, så det er let tilgængeligt og vedkommende for læserne uden dybt forudgående kendskab til det specifikke fagområde.

Læs det!