Kalveproducenten

Fagblad om slagtekalve

Udgiver: Danske Slagtekalveproducenter
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: Kvartalsmæssigt

Kalveproducenten er medlemsmagasinet for Danske Slagtekalveproducenter. Hvert nummer bringer nyt om viden og forskning om slagtekalves sundhed og ernæring.

Læs det!

  • Find det på biblioteket: Opstilling 63.6205
  • Bladet findes ikke online, men du kan følge foreningens aktiviteter på dens sociale medier - se hvilke på foreningens hjemmeside.