Grønt Miljø

Faglig viden om om planlægning, anlæg og drift af grønne områder

Udgiver. Danske Anlægsgartnere
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/Online
Udkommer: Hver måned

Bladet handler overvejende om de tekniske sider af faget, dvs. det typisk anlægsgartneriske. Inden for dette område er det sigtet at udvælge og grundigt beskrive alle relevante faglige og erhvervsmæssige nyheder. Udgangspunktet er i høj grad undersøgelsesrapporter, videnblade, hjemmesider, leverandørinformation, nye bøger samt den øvrige fagpresse og fagfolket selv.
Målgruppen er de professionelle der arbejder inden for området, bl.a. anlægsgartnere, landskabsarkitekter, stadsgartnere og kirkegårdsledere.

Læs det!

  • 4Find det på bibliotekets hylde: Opstilling 63.5105
  • Find artikler på tidsskriftets hjemmeside - NB: dog kun fra 2014.
  • Find & bestil ældre artikler via bibliotek.dk (➡️se en video om hvordan du gør)