Geoviden

Formidling af forskning af jorden og livets udvikling

Udgiver: Geocenter Danmark: GEUS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet
Kildetype: Primær
Fysisk/Online
Udkommer: 3 gange årligt

Geoviden formidler forskningsbaseret viden om Jordens og livets udvikling og om menneskers udnyttelse af planetens ressourcer, herunder klima- og miljømæssige udfordringer og løsninger. 
Bladet er temabaseret og behandler hvert tema, så læseren både får et indblik i forskningen på området i teori og praksis. På geoviden.dk kan man udover alle bladene, enkeltartikler og illustrationer også finde ekstra materiale i form af videoer, quizzer, animationer og videre læsning. 
Til dem, der bruger bladet i undervisningen, er det muligt at downloade en samlet mappe med alle artikler og illustrationer, som man kan bruge med tydelig kildehenvisning. 

Læs det!