Gartner Tidende

Fagbladet om frugt, grønt og prydplanter

Udgiver: HortiAdvice
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: 11 gange årligt

Her får hele det grønne erhverv nyheder, viden og inspiration om alt det, der sker i branchen, og som er værd og vigtigt at vide. Faglig viden om dyrkning, teknologi og meget mere, erhvervspolitiske emner samt afsætning, fagmesser, trends og tendenser.

Læs det!