Frøavleren

Viden om frøavl

Udgiver: Landbrugsmedierne / Seges
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: 5 gange årligt

Frøavleren holder landmanden opdateret om nyheder vedrørende alle aspekter omkring dyrkning og behandling af mark- og havefrø. Magasinet indeholder derfor både nyheder, reportager og artikler om alt indenfor frøavl med udgangspunkt i Danmark og det danske landbrug.

Læs det!

  • Find det på biblioteket: Opstilling 63.32
  • Bladet findes ikke online