Erhvervspsykologi

Fagtidsskrift om de psykologiske aspekter af arbejdslivet

Udgiver. Dansk Psykologisk Forlag
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: 4 gange årligt

Erhvervspsykologi sætter fokus på de psykologiske aspekter af arbejds- og erhvervslivet og på nye, vigtige tendenser. Tidsskriftet bidrager også med gode og konkrete råd til, hvordan vi kan forbedre vores hverdag på jobbet.

Læs det!