DanskVand

Fagtidsskrift om vand og spildevand

Udgiver. DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/online
Udkommer: Hver anden måned

DANSKVAND magasinet formidler lokale, nationale og internationale nyheder fra vandsektoren. Bliv klogere på hvad der sker i branchen om spildevand, grundvand, overfladevand - alt om vand!

Læs det!