Danske Kartofler

Viden om kartofler

Udgiver: Danske Kartofler / Seges Innovation
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: Kvartalsmæssigt

Danske Kartofler er en brancheorganisation for avlere og virksomheder i den danske kartoffelbranche. Organisationen arbejder for at varetage branchens interesser og formidle viden om kartofler (ernæring, sorter, opskrifter) til forbrugerne.

Læs det!

  • Find det på bibliotekets hylde: Opstilling 63.35
  • Bladet findes ikke online, men du kan følge foreningens aktiviteter, finde opskrifter og forbrugerinformation mv. på foreningens hjemmeside.