Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Formidling af forskning om fugle

Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening
Kildetype: Primær
Fysisk/Online
Udkommer: 4 gange årligt

Tidsskriftet har som sit primære formål at formidle forskningsresultater om fuglene og deres levesteder i Danmark, Grønland og på Færøerne. DOFT er det eneste ornitologiske fagtidsskrift i Danmark til formidling af denne forskning og dens resultater. DOFT publicerer videnskabelige artikler fra professionelle ornitologers arbejde primært med en dansk målgruppe, amatørornitologer og medlemmer af foreningens faglige grupper samt studerende, der prøver kræfter med videnskabelig publicering.

Læs det!