Dansk Kartoffelstivelse

Viden om kartofler til stivelsesproduktion

Udgiver: KMC Agro
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk
Udkommer: Kvartalsmæssigt

Dansk Kartoffelstivelse er medlemsmagasinet for KMC Agro ('Kartoffelmelscentralen'). I tidsskriftet offentliggøres artikler om avlsarbejde, sorts- og gødningsforsøg, sygdomme mv. ift kartofler til stivelse.

Læs det!