Agro

Viden om jordbrug og planteproduktion

Udgiver. FBG Medier
Kildetype: Primær/sekundær
Fysisk/Online
Udkommer: Hver måned

Agro henvender sig til landmænd med interesse for planteavl. Magasinet går i dybden med relevante faglige emner og problemstillinger for at bidrage til sund vækst i marken og på bedriften som helhed.

Læs det!