AgriWatch

Nyheder om dansk landbrug

Udgiver. Watch Medier
Kildetype: Primær/ Sekundær

AgriWatch leverer erhvervsnyheder om dansk landbrug med fokus på økonomiske resultater, konkurrence og rammevilkår i Danmark og EU. AgriWatch dækker de danske andelsselskaber, kvægproducenter, svineavlere og planteproducenter og følger industrier, der leverer foder, medicin, gødning, stalde, rådgivning, produktionsudstyr m.m.

*Få det ugentlige nyhedsbrev*

Læs det!
Adgang fra skolens internet
Adgang fra eget internet

Hjælp:
Adgang fra eget internet - troubleshooting